Legislativa

Archiv města Brna je samostatným odborem Magistrátu města Brna začleněným do Organizačního úseku Magistrátu města Brna rozhodnutím Rady města Brna R5/062 ze dne 22. dubna 2008. Jeho činnost vychází z ustanovení Organizačního řádu MMB.

Archiv města Brna byl jako archiv územněsamosprávného celku akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném změní, ke dni 10. října 2006.

2024 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.