Organizace náležející do předarchivní péče - Archiv města Brno

Organizace náležející do předarchivní péče

Archiv města Brna provádí předarchivní péči, dohled nad spisovou službou, spisovnami a skartačními řízeními u všech dále uvedených samosprávných úřadů a organizací. Do péče archivu jsou pak dále ukládány archiválie těchto původců, které nejsou nadále potřebné pro chod úřadů a organizací.

Předarchivní péči a metodiku spisové služby pro Magistrát města Brna a Městskou policii Brno vykonává Bc. Sára Květoňová.

Předarchivní péči a metodiku spisové služby pro úřady městských částí města Brna vykonává Mgr. Jana Zifčáková.

A. Tyto společnosti jsou v souladu s písmenem h) odstavce 1) § 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávními původci dokumentů z důvodu jejich založení statutárním městem Brnem; také je u některých z nich dočasně uložena řada písemností jejich právních předchůdců, kteří pod působnost a do péče Archivu města Brna jednoznačně patřili:

Seznam společností:

(100% majetková účast)

 • Arena Brno, a. s., Brno-střed, Pisárky, Výstaviště 405/1, Brno
 • Brněnské komunikace, a. s., Renneská třída 787/1a, Brno
 • Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 64/151, Brno
 • Lesy města Brna, a. s., Křížkovského 247/9, 664 36, Kuřim
 • Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., Koliště 1909/7, Brno
 • SAKO Brno, a. s., Jedovnická 4247/2, Brno
 • STAREZ-SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, Brno
 • Technické sítě Brno, a. s., Barvířská 5, Brno

(50% majetková účast města)

 • Technologický park Brno, akciová společnost, Purkyňova 646/107, Brno

dřívější komunální – státní podniky města Brna v likvidaci:

 • Dřevopodnik města Brna, státní podnik v likvidaci, Nové sady 592/27, Brno

B. Tyto společnosti jsou v souladu s písmenem h) odstavce 1) § 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, soukromoprávními původci dokumentů, neboť byly založeny Fondem národního majetku či soukromým subjektem. V některých případech jsou u nich však uloženy písemnosti jejich právních předchůdců, kteří byli veřejnoprávními původci dokumentů pod působností a v péči Archivu města Brna, a mimo jiné proto byly předarchivní péče a archivní dohled nad těmito společnostmi z pravomoci a vůle Moravského zemského archivu přeneseny na Archiv města Brna. Vždy je také bráno na zřetel, že v současnosti jsou v majetku statutárního města Brna a jsou plně zapojeny do finančních vztahů a investic města.

Seznam společností:


(100 % majetková účast)

 • Teplárny Brno, a. s., Okružní 828/25, Brno


(51 % majetková účast)

 • Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Hybešova 254/16, Brno

C. Tato společnost je v souladu s písmenem h) odstavce 1) § 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, soukromoprávním původcem dokumentů, neboť byla založena Fondem národního majetku. Předarchivní péče a archivní dohled nad ní byla z pravomoci a vůle Moravského zemského archivu ponechána Moravskému zemskému archivu.

Kontakt: Mgr. Hana Fendrychová Křenková, krenkova@mza.cz, 606 666 713

(49% majetková účast města)

 • KORDIS JMK, a. s., Nové sady 946/30, Brno

D. Tato společnost je v souladu s písmenem h) odstavce 1) § 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, soukromoprávním původcem dokumentů, neboť byla založena Fondem národního majetku. Předarchivní péče a archivní dohled nad ní byla z pravomoci a vůle Moravského zemského archivu ponechána Moravskému zemskému archivu.

Kontakt: Mgr. Hana Fendrychová Křenková, krenkova@mza.cz, 606 666 713

(100 % majetková účast)

 • Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, Brno
 • Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace, Zelný trh 294/9, Brno
 • Divadlo Radost, příspěvková organizace, Bratislavská 216/32, Brno
 • Dům umění města Brna, příspěvková organizace, Malinovského náměstí 652/2, Brno
 • Filharmonie Brno, příspěvková organizace, Komenského náměstí 534/8, Brno
 • Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace, Kraví hora 522/2, Brno
 • Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace, Zelný trh 13, Brno
 • Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, Brno
 • Kulturní a vzdělávací středisko "U Tří kohoutů", příspěvková organizace, Nerudova 294/14, Brno
 • Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace, Kotlanova 2163/7, Brno
 • Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace, Musilova 1540/2a, Brno
 • Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Mutěnická 4182/21, Brno
 • Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, Brno
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, Brno
 • Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 589/11, Brno
 • Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, Radnická 2–10, Brno

Organizace spadající do agendy Mgr. Markéty Jančíkové:

 • Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Sejkorova 2723/6, Brno
 • Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, Foltýnova 1008/21, Brno
 • Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace, Holásecká 864/33, Brno
 • Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka 1/8, Brno
 • Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace, Koniklecová 442/1, Brno
 • Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, Kosmonautů 548/21, Brno
 • Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace, Mikuláškovo náměstí 706/20, Brno
 • Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace, Nopova 128/96, Brno
 • Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace, Okružní 832/29, Brno
 • Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace, Podpěrova 501/4, Brno
 • Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Věstonická 4304/1, Brno
 • Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace, Vychodilova 3077/20, Brno
 • Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace, Vejrostova 1361/8, Brno-Bystrc
 • Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, Zahradníkova 2/8, Brno

Organizace spadající do agendy Mgr. Jany Čermákové:

 • Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, Polní 553/3, Brno
 • Úrazová nemocnice v Brně, příspěvková organizace, Ponávka 139/6, Brno

− DROM, romské středisko, příspěvková organizace, Hvězdová 906/9, Brno
− Koupaliště Brno-jih, příspěvková organizace, Mariánské náměstí 152/13, Brno
− Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace, Dominikánská 196/2, Brno
− Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, Vídeňská 307/96, Brno
− Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace, Jírova 2609/2, Brno
− Technické služby Brno-Slatina, příspěvková organizace, Přemyslovo náměstí 6/13, Brno
− Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, Brno
− Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, U zoologické zahrady 147/46, Brno

 • Všechny základní a mateřské školy zřizované statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi
 • Mateřská škola Brno, Veslařká 256
 • Mateřská škola Brno, Štolcova 51
 • Mateřská škola Brno, Čejkovická 10
 • Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, Plovdivská 8
 • soukromé školy pro základní stupeň školního vzdělávání

Seznamy mateřských škol, mateřských škol při základních školách, základních škol, neúplných základních škol, školních jídelen a školních stravovacích zařízení viz v Katalogu mateřských škol, základních škol a školních jídelen (jejich zaměření): https://www.brno.cz/w/katalog-skol

 

Po dohodě s Moravským zemským archivem v Brně byla na Archiv města Brna přenesena také odborná péče o některé jiné typy škol. Seznam ostatních škol, které jsou jako příspěvkové organizace sice zřizovány Jihomoravským krajem, ale byly převzaty do péče Archivu města Brna po dohodě s Moravským zemským archivem v Brně:

 • Základní umělecká škola Antonína Doležala, Trnkova 81, Brno
 • Základní umělecká škola Františka Jílka, Vídeňská 264/52, Brno
 • Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, tř. Kpt. Jaroše 1939/24, Brno
 • Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 4185/48, Brno
 • Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Smetanova 756/14, Brno
 • Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Palackého třída 822/70, Brno
 • Základní umělecká škola, Charbulova 108/84, Brno
 • Základní umělecká škola, Slunná 193/11, Brno
 • Základní umělecká škola, Smetanova 346/8, Brno
 • Základní umělecká škola, Veveří 944/133, Brno
 • Základní umělecká škola, Vranovská 824/41, Brno
 • Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Novoměstská 1887/21, Brno
 • Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Kociánka 6, Brno
 • Mateřská škola a Základní škola, Barvičova 54, Brno
 • Mateřská škola a Základní škola, Lidická 1858/6a, Brno
 • Mateřská škola při fakultní nemocnici, Černopolní 212/9, Brno
 • Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Ibsenova 114/1, Brno
 • Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Koperníkova 2/4, Brno
 • Základní škola a mateřská škola logopedická, Veslařská 339/234, Brno
 • Základní škola, Palackého 68, Brno
 • Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Vídeňská 26/28, Brno
 • Základní škola, Sekaninova 895/1, Brno
 • Základní škola, Štolcova 301/16, Brno

2024 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.