Konference Jak psát dějiny velkých měst?

  • 19. listopadu 2014 8:00
  • Nová radnice, sál Zastupitelstva města Brna

Archiv města Brna ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Katedrou historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Výzkumným centrem historické geografie Akademie věd České republiky, v. v. i. pořádal v Brně ve dnech 19.–21. listopadu 2014 mezinárodní vědeckou konferenci Jak psát dějiny velkých měst?

Foto Marie Schmerková

2023 © Statutární město Brno
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna.